View in browser 

SUMMER AIRMAIL 2023

Un coup d'oeil sur le monde de la Force Aérienne belge

Even binnenkijken in de wereld van de Belgische Luchtmacht

BAF DAYS 

Op de vliegbasis van Kleine Brogel zijn de voorbereidingen aan de gang voor de grootste airshow in België dit jaar, want op 9 en 10 september 2023 organiseert de Luchtmacht daar de Belgian Air Force Days (BAF Days). Jong en oud kan er gedurende het weekend verscheidene militaire en civiele toestellen uit meerdere Europese landen komen bewonderen, zowel op de grond als in de lucht.

De Belgische Luchtmacht is uiteraard ruim vertegenwoordigd met onze eigen demonstratieteams, maar ook onze partnerlanden hebben hun ambassadeurs gestuurd die de precisie en nauwkeurigheid van het militair vliegen in de lucht demonstreren. Enkele voorbeelden zijn de Zwitserse F-18, de Amerikaanse F-35A of de Patrouille de France. Er is een ruim aanbod van animatie, en interactieve standen zoals de VR, de Flightsim, plaatsnemen in de cockpit van een F-35A, F-16 of A109, en zo veel meer.

Last but not least zetten we ook in op rekrutering. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in Defensie is het een ideale mogelijkheid om uit te zoekn wat het best bij hun past. De volgende generatie Luchtmacht heeft immers jong en gepassioneerd talent nodig.

Info over tickets, vliegende teams, activiteiten en andere praktische info kan je terugvinden op onze website www.belgianairforcedays.be .

BAF DAYS 

Les préparatifs sont actuellement en cours à la base aérienne de Kleine Brogel en vue du plus grand meeting aérien de Belgique cette année, les Belgian Air Force Days (BAFDAYS), organisés par la Force aérienne belge les 9 et 10 septembre 2023. Durant ce week-end, les amateurs de tous âges auront l'opportunité d'admirer une variété d'avions militaires et civils en provenance de plusieurs pays européens, à la fois au sol et dans les cieux.

Bien sûr, la Force aérienne belge sera fortement représentée avec ses propres équipes de démonstration. Outre un grand nombre d'avions au sol, des avions militaires et civils pourront également être admirés dans le ciel. La Force aérienne belge est bien sûr largement représentée avec ses propres équipes de démonstration, mais nos pays partenaires ont également envoyé leurs ambassadeurs pour démontrer la précision du vol militaire aéroporté, comme le F-18 suisse, le F-35 américain ou la Patrouille de France. De nombreuses activités interactives seront également disponibles, comme des simulations en réalité virtuelle et des simulateurs de vol, permettant aux visiteurs de prendre place dans le cockpit de l'emblématique F-35, du F-16 ou de l'A109.

Enfin, pour ceux qui envisagent une carrière à la Défense, cet événement offre une occasion idéale pour découvrir les différentes opportunités qui s'offrent à eux au sein de la Force aérienne de la prochaine génération, en quête de jeunes talents passionnés.

Pour obtenir davantage d'informations sur les billets, les équipes de vol, les activités et d'autres détails pratiques, vous pouvez visiter notre site web : www.belgianairforcedays.be .

Laatste 25 vlieguren voor de FA-095

Minder dan 25 vlieguren. Dat is wat er rest voor de FA-095, de eerste Belgische F-16 die deze zomer de structurele design limiet van 8.000 vlieguren zal bereiken. Sinds zijn levering op 8 februari 1985, heeft het toestel een opmerkelijke reis ondernomen. We nemen je even terug mee in de tijd…

De FA-095 is begonnen als een model Block 15, maar heeft tal van upgrades gekregen en modificaties ondergaan (MLU, structurele versterkingen, …). Zoals de meeste van onze F-16s heeft hij zowel vanuit Kleine-Brogel als Florennes geopereerd. Hij heeft zo nog gediend bij het 23rd Squadron, bekend als de Devils.

Met bijna 500 vlieguren in het strijdtoneel, speelde het een essentiële rol in een aantal prominente operaties, de recentste zijnde Operation Inherent Resolve (OIR) en de Baltic Air Policing (BAP). En dit is gerekend zonder de vele vluchten in Kosovo. Daarnaast vloog het ook mee in tal van buitenlandse oefeningen zoals Decimomannu en de OCU Block Training. Hij is zeker niet vies van de camera, met een significant aantal uren als ‘spare’ demovliegtuig op verschillende airshows. Zo heeft onze huidige F-16 Solo Display pilot “Vrieske” hier initieel nog zijn demosequentie op leren vliegen. 

Nog een paar cijfers van de laatste 25 jaar (sinds 1998):

• 6500+ landingen

• 1.000.000 liter kerosine via A2A-refueling

• Bijna 30.000 patronen afgevuurd. 

Na 38 jaar trouwe dienst, zal de FA-095 begin september op z'n welverdiend pensioen gaan!

Moins de 25 heures de vol restantes pour le FA-095

Moins de 25 heures de vol restantes. C'est ce qu'il restait au FA-095, le premier F-16 belge qui a atteint cet été sa limite structurelle de conception de 8 000 heures de vol. Depuis sa livraison le 8 février 1985, l'avion a réalisé un parcours remarquable. Remontons le temps un instant...

Le FA-095 a commencé en tant que modèle Block 15, mais il a subi de nombreuses améliorations et modifications au fil du temps (MLU, renforcements structurels, ...). Comme la plupart de nos F-16, il a été basé à la fois à la base aérienne de Kleine-Brogel et à celle de Florennes, servant au sein de la 23ème escadrille plus connue sous le nom de Devils.

 Avec près de 500 heures de vol effectuées lors de missions de combat, il a joué un rôle crucial au sein de plusieurs opérations majeures, parmi lesquelles on compte l'opération Inherent Resolve (OIR) et la Baltic Air Policing (BAP). À cela s'ajoutent les nombreux vols effectués au Kosovo. Il s'est également distingué lors de nombreuses manœuvres à l'étranger, telles que Decimomannu et l'OCU Block Training. Par ailleurs, il a fait de fréquentes apparitions en tant qu'avion de démonstration lors de divers salons aéronautiques, passant ainsi de nombreuses heures sous les feux des projecteurs. Il est important de souligner que notre actuel pilote du F-16 Solo Display, surnommé "Vrieske", a appris sa séquence de démonstration à bord de cet appareil.

Pour vous donner un aperçu des 25 dernières années (depuis 1998)  :
• Plus de 6500 atterrissages
• 1.000.000 de litres de kérosène ravitaillés en vol (ravitaillement A2A)
• Près de 30.000 cartouches tirées

Après 38 ans de loyaux services, le FA-095 s'apprête à prendre sa retraite. 

We maken ons klaar voor de aankomst van de F-35A

Afgelopen maanden werd alles in gereedheid gebracht voor de aankomst van de eerste F-35A. Zo moet er aan vanalles gedacht worden: het personeel aanwerven of heroriënteren dat hiermee gaat werken, nieuwe ultra-beveiligde infrastructuur bouwen, een trainingssquadron oprichten en klaarstomen, de IT-systemen in plaats stellen, samenwerking met andere landen bespreken, enzovoort.

Generaal-majoor Thierry Dupont, de Belgische Air Chief, had begin juni de eer de bulkhead te tekenen van de eerste Belgische F-35A tijdens een traditionele Bulkhead Signing ceremony in de F-35 productiehal van Lockheed Martin in Fort Worth (USA). Dit gebeurt tijdens de constructiefase, net voor de verschillende onderdelen van de romp van het vliegtuig samen met de vleugels minutieus in elkaar worden gezet. 

Enkele dagen laten kon het management van de Luchtmacht samen met enkele operationele piloten de F-35A vluchtsimulator in Fort Worth, USA bezoeken om meer inzicht te krijgen in de capaciteiten en mogelijkheden van de toekomstige speerpunt van de Belgische Defensie.

Begin augustus is de FA-001, de eerste F-35 voor de Belgische Luchtmacht, in de laatste fase van de assemblage gegaan op een 1.6 km lange productielijn in Fort Worth. Het toestel werd daarvoor in zijn geheel opgetild en getransporteerd naar de Final Assembly Line (zie foto's). Tijdens de eindassemblage zal de jet onder meer de canopy, electronische systemen, verticale staartvinnen en motor krijgen, alvorens het wordt afgewerkt met een stealth coating. Er zijn op dit moment niet minder dan acht Belgische F-35A in verschillende fases van productie.

Op 11 augustus 2023 vond de oprichtingsceremonie van het Amerikaans-Belgische 312 Fighter Squadron plaats op Luke Air Force Base, te Phoenix (Arizona). Dit squadron staat in voor de opleiding van de Belgische F-35 piloten, maar ook technici zullen er de laatste fase van hun opleiding volgen. Het squadron bestaat uit Amerikaanse én Belgische militairen, aangevoerd door de LtKol Wall en Maj Vl Libert.

De eerste 5 Belgische militairen zijn momenteel al ter plaatse, in november gevolgd door de rest van het voorbereidingsteam. In de loop van 2024 worden een aantal Belgische Instructor Pilots in plaats gesteld en gaan de eerste opleidingen van start. Er zullen de volgende jaren 48 piloten en 120 technici passeren voor hun opleiding op, of conversie naar F-35. De levering van de eerste twee Belgische toestellen is voorzien voor 2024. Veel succes aan iedereen betrokken bij het F-35A project!

L'arrivée du F-35A se prépare

Depuis quelques mois, des préparatifs intensifs sont en cours en vue de l'arrivée imminente du premier F-35A. Diverses mesures sont en train d'être prises : le recrutement ou la réorientation du personnel qui travaillera en collaboration avec cet avion, la construction d'infrastructures hautement sécurisées, la mise en place d'une escadrille d'entraînement, l'installation des systèmes informatiques, ainsi que des discussions concernant la coopération avec d'autres pays.

Le Général-major, Thierry Dupont, commandant de la Force aérienne belge, a eu l'honneur de signer la structure du premier F-35A belge au cours de la traditionnelle cérémonie de « Bulkhead Signing » qui s’est déroulée au début du mois de juin sur le site de production F35 de Lockheed Martin à Fort Worth (USA). Cette cérémonie a eu lieu juste avant que les différentes parties du fuselage soient méticuleusement assemblées avec les ailes. La livraison des deux premiers avions belges est prévue pour la fin de cette année.

Malgré un léger retard, du personnel de l'Etat-Major et quelques pilotes opérationnels ont pu visiter le simulateur de vol du F-35A à Fort Worth (États-Unis), ce qui leur a permis de mieux appréhender les capacités et les possibilités du futur fer de lance de la Défense belge.

Début août, le FA-001, premier F-35 destiné à la Force aérienne belge, a atteint la phase finale d'assemblage sur une ligne de production de 1,6 km à Fort Worth. Ce processus a impliqué le levage complet de l'avion, suivi de son transport jusqu'à la ligne d'assemblage final. Au cours de cette dernière phase, l'appareil sera équipé de la verrière, des systèmes électroniques, des empennages verticaux ainsi que du moteur, avant d'être recouvert d'un revêtement furtif. Actuellement, huit F-35A belges se trouvent à différents stades de production.

Le 11 août 2023, s'est déroulée la cérémonie de la 312ème escadrille de chasse américano-belge sur la base aérienne de Luke, à Phoenix, en Arizona. Cette escadrille est responsable de la formation des pilotes belges de F-35, et les techniciens suivront également la phase finale de leur formation au sein de celle-ci. Dirigée par le LtKol Wall et le Maj Vl Libert, cette unité combine des membres des forces militaires belges et américaines.

À ce jour, cinq soldats belges sont déjà sur place, et le reste de l'équipe de préparation les rejoindra en novembre. En 2024, plusieurs pilotes instructeurs belges seront déployés et les premiers cours de formation débuteront. Au cours des années à venir, 48 pilotes et 120 techniciens suivront une formation ou une conversion sur F-35. La livraison des deux premiers avions belges est programmée pour 2024. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants dans ce projet F-35A !

SUMMER EXPO 2023

De ideale zomeruitstap! Naar het succes van vorige jaren, opende de Belgische Luchtmacht dit jaar opnieuw de Pop-up “Summer Expo”. Van 03 juli tot 19 augustus 2023, nodigden wij u uit voor een interactief bezoek op vliegbasis Koksijde. Hier kon je een exclusieve kijk nemen achter de schermen van de Luchtmacht via een uitzonderlijke expositie over het verleden, het heden en de toekomst. 

De focus van deze editie was het 75-jarig bestaan van vliegbasis Melsbroek en de transitie naar de F-35 gevechtsvliegtuigen en MQ-9B onbemande vliegtuigen. Je kon onder andere meevliegen met een F-16 in Virtual Reality, plaatsnemen in een levensechte F-16 en je vliegskills testen op de nieuwe F-35 vluchtsimulator. Met ‘surprise visits’ van de brandweer, overvliegende jets en helikopters, de Red Devils en onze ervaren gidsen was elke dag een topper!

Zaterdag 19 augustus ontvingen we de laatste van de niet minder dan 9000 bezoekers van de Summer Expo op de Basis Koksijde. Een nieuw record. Daarnaast werd de tentoonstelling ook enkele avonden opengesteld voor een nocturne-bezoek. Tenslotte werd er een Escape Game georganiseerd, een proefprojectje voor volgend jaar misschien? We willen hiermee alle bezoekers bedanken voor hun interesse en leuke vragen, en alle collega's voor de inzet en steun die deze oefening mogelijk maakte! 

SUMMER EXPO 2023

L'escapade estivale idéale ! Suite aux succès des années précédentes, la Force aérienne belge a réitéré le Pop-up "Summer Expo" cette année. Du 03 juillet au 19 août 2023, nous vous avons invité à une visite interactive de la base aérienne de Koksijde. Vous avez eu l'opportunité de plonger dans les coulisses de la Force aérienne à travers une exposition immersive mettant en lumière le passé, le présent et l'avenir.

Cette édition était consacrée au 75ème anniversaire de la base aérienne de Melsbroek et à la transition vers l'avion de chasse F-35 et l'UAV MQ-9B. Vous avez notamment eu la chance de prendre place dans un F-16 plus vrai que nature et de mettre à l'épreuve vos talents de pilotage sur le tout nouveau simulateur de vol F-35. Les "visites surprises" des pompiers, les survols du site par des avions de chasse et des hélicoptères, la présence des Red Devils ainsi que nos guides chevronnés ont assuré des journées riches en sensations !

Le samedi 19 août, nous avons accueilli les derniers des 9 000 visiteurs de la Summer Expo sur la base de Koksijde, établissant ainsi un nouveau record. De plus, l'exposition a également ouvert ses portes en soirée pour des visites nocturnes à plusieurs reprises. Enfin, un Escape Game a été mis en place, peut-être en tant que projet pilote en vue de l'année prochaine. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous les visiteurs pour leur intérêt et leurs questions amusantes, ainsi qu'envers tous nos collègues pour leur dévouement et leur soutien qui ont rendu cette expérience possible !

Galabal van de Luchtmacht

Het galabal van de Luchtmacht vindt plaats op vrijdag 20 oktober in de 15 Wing te Melsbroek.

Er zullen drie soorten tickets beschikbaar zijn! Ga naar www.afgb.be vanaf donderdag 14 september om je tickets te kopen.
- Standard admission: 85 euro, Receptie, Galadiner & Dance event (19u30 - 04u00)
- Dance only: 55 euro, Alleen toegang tot het Dance event (22h30 - 04h00)
- VIP tickets (op persoonlijke uitnodiging)
Per registratie kunnen maximaal 10 tickets worden gekocht.

Neem voor vragen of verzoeken contact op met [email protected] en schrijf je in voor onze nieuwsbrief (www.afgb.be) om op de hoogte te blijven van regelmatige updates door ons team!

Bal de gala de la Force aérienne

Notre bal de gala de la Force aérienne aura lieu le vendredi 20 octobre au 15e Wing de Melsbroek.

Trois types de billets seront disponibles ! Rendez-vous sur www.afgb.be à partir du jeudi 14 septembre pour acheter vos billets.
- Standard admission: 85 euros, Réception, dîner de gala & soirée danse (19h30-04h00)
- Dance only: 55 euros, seulement accès à la soirée danse (22h30 - 04h00)
- Billets VIP (sur invitation personnelle)
Jusqu'à 10 billets peuvent être achetés par inscription.

Pour toute question ou demande, veuillez contacter [email protected] et vous inscrire à notre newsletter (www.afgb.be) pour rester informé des mises à jour régulières de notre équipe !

Juin - Juni

EU Certificatie voor militaire luchtverkeersleiders van Promotie 

Zes militairen ontvingen hun ‘EU Student Air Traffic Controller License’ na een opleidingstraject dat in 2021 begon. Ze kregen deze licentie uit handen van de Korpscommandant van het ATCC, Luitenant-kolonel v/h Vlw SBH Nancy LESIRE. 

Deze zes militairen van de 51ste promotie behaalden de oefenvergunning voor naderingsluchtverkeersleider alsook regionaal luchtverkeersleider, en zullen nu hun training vervolledigen in de operationele zaal van het ATCC.

Certification de l'UE pour les contrôleurs aériens militaires de la promotion

Suite à un programme de formation entamé en 2021, six militaires ont été décernés de la "EU Student Air Traffic Controller License". La remise de cette licence a été effectuée par le lieutenant-colonel v/h Vlw SBH Nancy LESIRE, le chef de corps de l'ATCC.

Ces six militaires de la 51ème promotion ont obtenu la licence d'exercice de contrôleur aérien d'approche ainsi que celle de contrôleur aérien régional et vont désormais compléter leur formation dans la salle d'opérations de l'ATCC.

Agile Apex

In aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip bezocht de Belgische Air Chief, Generaal-majoor Thierry Dupont, de oefening Agile Apex, geleid door Belgische en Jordaanse Special Operations. Deze grootschalige oefening, waarbij onze militairen konden oefenen in levensechte gevechtsomstandigheden, werd ondersteund door twee Belgische A-109 helikopters in MedEvac configuratie.

Agile Apex

En présence de Sa Majesté le Roi Philippe, le chef d'état-major de la Force aérienne, le Général-Major Thierry Dupont, s'est rendu sur l'exercice Agile Apex, mené par les opérations spéciales belges et jordaniennes. Cet exercice de grande envergure, qui a permis à nos militaires de s'entraîner dans des conditions de combat réelles, a été soutenu par deux hélicoptères belges A-109 en configuration MedEvac.

Nieuwe turbine in Afrika

De Belgische Luchtmacht voerde onlangs een cruciale missie uit ten voordele van het Belgisch ontwikkelingsagentschap ENABEL in de Democratische Republiek Congo. Een reusachtige turbine van de waterkrachtcentrale op de Tshopo werd van Kisangani naar Lubumbashi getransporteerd, om gerepareerd te worden in Likasi. 

Door de imposante afmetingen van de turbine kon enkel een groot vliegtuig deze veilig vervoeren. Onze A400M, die in RDC aanwezig was om het detachement in Kindu en de militaire afdeling in Kinshasa te bevoorraden, voltooide deze bijzondere opdracht zonder probleem. Bekijk hieronder de volledige video:

Une nouvelle turbine en Afrique 

La Force aérienne belge a récemment effectué une mission cruciale au profit de l'agence de développement belge ENABEL en République démocratique du Congo. Une turbine géante de la centrale hydroélectrique de Tshopo a été transportée de Kisangani à Lubumbashi, pour être réparée à Likasi.

En raison de la taille imposante de la turbine, seul un avion de grande envergure pouvait la transporter en toute sécurité. Notre A400M, qui se trouvait en RDC pour approvisionner le détachement de Kindu et la section militaire de Kinshasa, a accompli cette mission spéciale sans problème. Regardez la vidéo complète ci-dessous :

03 nieuwe beeldanalisten 

Proficiat! Op 9 juni kwamen de 03 beeldanalisten met hun diploma terug uit Creil, Frankrijk. Daar hebben ze zich de afgelopen maanden verdiept in de geavanceerde herkenning van militair en burgermaterieel, installaties, wapensystemen, enz. Deze opleiding is het vervolg op de 9 maanden intelligence-cursus die ze krijgen in de Inlichtingen en Veiligheidsschool (IVS) te Heverlee.

Vanaf nu maken ze officieel deel uit van het Imagery PED Center (IPC), het beeldanalyse -en beeldverwerkingscentrum van de Belgische Luchtmacht op de vliegbasis van Florennes, waar alle satelliet-, radar-, infrarood -en videobeelden van allerhande bemande en onbemande vliegtuigen binnenkomen en worden geanalyseerd in steun van nationale en internationale operaties.

03 nouveaux analystes d'images

Félicitations ! Le 09 juin, les 3 analystes d'images sont rentrés de Creil, en France avec leurs diplômes. Ils y ont passé les derniers mois à étudier la reconnaissance avancée d'équipements militaires et civils, d'installations, de systèmes d'armes, etc. Cette formation est la suite du cours de renseignement de 9 mois qu'ils suivaient à l'école de renseignement et de sécurité (IVS) d'Heverlee. 

Désormais, ils feront officiellement partie de l'Imagery PED Centre (IPC), le centre d'analyse et de traitement d'images de la Force aérienne belge sur la base aérienne de Florennes, où toutes les images satellite, radar, infrarouge et vidéo de tous les types d'aéronefs habités et non habités arrivent et sont analysées en soutien aux opérations nationales et internationales. 

Juillet - Juli

APROC: Personnel Recovery Course in Spanje

Personnel Recovery. Belangrijk, om als militair te weten dat ze je komen zoeken in geval er iets misloopt. De eerste weken van juli vond de Air-Centric Personnel Recovery Course (APROC) plaats te Spanje, een internationale cursus waarbij in totaal bijna 500 personeelsleden van alle naties met daarnaast enkele helikopters en gevechtstoestellen aan deelnamen. Het hoofddoel is om te trainen op het recupereren van geïsoleerd personeel in vijandelijk terrein. 

De cursus werd georganiseerd door het European Personnel Recovery Centre (EPRC), een multinationale organisatie opgericht door België , Duitsland , Frankrijk , Groot-Brittannië , Italië , Nederland en Spanje met als doel het creëren van een centrale hub voor PR-kennis en training in Europa. België zal de rol innemen van organiserend land voor de APROC-editie van 2025. 

APROC : Personnel Recovery Course en Espagne

Personnel Recovery. Il est important, en tant que militaire, de savoir que l'on viendra vous chercher en cas de problème. Au cours des premières semaines de juillet, l'Air-Centric Personnel Recovery Course (APROC) s'est déroulé en Espagne. Il s'agit d'un cours international auquel ont participé près de 500 personnes de toutes les nations, ainsi que des hélicoptères et des avions de chasse. L'objectif principal est de s'entraîner à aller récupérer du personnel en terrain hostile.

Le cours a été organisé par l' European Personnel Recovery Centre (EPRC), une organisation multinationale fondée par la Belgique, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne dans le but de créer un centre de connaissances et de formation en matière de récupération du personnel en Europe. La Belgique assumera le rôle de pays organisateur pour l'édition 2025 de l'APROC.

VHA - Training in Tsjechië

Gedurende 2 weken zat de 15W Luchttransport in Tsjechië voor een Very High Altitude (VHA) parachuteoefening. Tijdens deze periode konden de Special Forces en paracommando’s hun sprongen op 18.000ft (5.5km) en 24.000 ft (7.3km) hoogte oefenen. 

Op die manier leren crew en bemanning de specifieke procedures en manier van werken in een situatie waarbij zuurstofmaskers en grote drukveranderingen inherent zijn. Enkele voordelen van werken op deze hoogte is de grotere glij-afstand met parachute en het feit dat de A400M buiten de lagere gevarenzones kan blijven.

VHA - Entraînement en Tchéquie

Pendant une période de deux semaines, le 15W Air Transport s'est déplacé en République tchèque pour un exercice de parachutisme en très haute altitude (VHA). Au cours de cette période, les Special Forces ainsi que les para-commandos ont eu l'opportunité de réaliser des sauts à des altitudes de 18 000 pieds (5,5 km) et 24 000 pieds (7,3 km).

Cet entraînement permet aux équipages d'acquérir une maîtrise des procédures spécifiques et des techniques de travail dans des conditions où l'utilisation de masques à oxygène et les importantes variations de pression sont incontournables. Les avantages de cette pratique en haute altitude incluent l'augmentation de la distance de vol en planeur avec le parachute, tout en permettant à l'A400M de maintenir une distance de sécurité par rapport aux zones de danger situées à des altitudes inférieures.

De Nationale feestdag werd in stijl gevierd... Samen met het 10-jarig regeren van onze Koning!

Vrijdag 21 juli vierden we de Belgische nationale feestdag en was het precies 10 jaar geleden dat Koning Filip de eed aflegde in het Paleis der Natie als zevende Koning der Belgen. Naast het 'Feest in het park' in Brussel, werd op elke vliegbasis getoost op deze memorabele dag. Tijdens het Air Défilé dat Brussel overvloog omstreeks kwart na vier, kon je al onze toestellen bewonderen.

La fête nationale a été célébrée avec éclat... ainsi que les 10 ans de règne de notre roi !

Le vendredi 21 juillet, jour férié en Belgique, a marqué le dixième anniversaire de la prestation de serment du Roi Philippe au Palais de la Nation en tant que septième Roi des Belges. Outre la "Feest in het park" à Bruxelles, toutes les bases aériennes ont porté un toast à cette journée mémorable. Lors du Défilé aérien qui a survolé Bruxelles vers quatre heures et quart, vous avez pu admirer tous nos aéronefs.

Août - Augustus

Rescue Zeeland '23

Deze zomer kwamen er weer veel oproepen binnen bij het 40 Sqn op de vliegbasis van Koksijde. Het personeel stond dag en nacht paraat om uit te rukken in geval van nood. 

Je kon ze echter ook terugvinden op Rescue Zeeland 2023, een evenement in het kader van de hulpverlening op land, water en in de lucht. Daar toonden ze hun capaciteiten in de lucht, in nauwe samenwerking met de Belgische Marine.

Rescue Zeeland '23

Cet été, la 40ème escadrille de la base aérienne de Koksijde a  reçu de nombreux appels. Le personnel était prêt jour et nuit à se déployer en cas d'urgence.

Mais on pouvait aussi les retrouver à Rescue Zeeland 2023, un événement de sauvetage terrestre, aquatique et aérien. Ils y ont démontré leurs capacités dans les airs, en étroite collaboration avec la Maranine belge.

NL QRA opgeroepen voor RUS bommenwerpers boven Noordzee

In de ochtend van 14 augustus stegen twee F-16’s van de Nederlandse luchtmacht op om 02 Russische bommenwerpers te onderscheppen. Deze vlogen richting het Nederlandse luchtruim. Het ging om Russische TU-95 ‘Bears’. Ze werden op tijd door de Denen onderschept.

Op 7 september neemt de Belgische luchtmacht de Quick Reaction Alert-missie (QRA) opnieuw over van haar Nederlandse collega's. Sedert 1 januari 2017 wordt het Belgische, Luxemburgse en Nederlandse luchtruim collectief bewaakt. Daartoe staan twee F-16's klaar om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week op te stijgen om de veiligheid in de lucht te waarborgen en ongewenste indringing in het luchtruim te voorkomen.

Le QRA NL intercepte des bombardiers RUS au-dessus de la mer du Nord

Le matin du 14 août, deux F-16 de l'armée de l'air néerlandaise ont décollé pour intercepter 02 bombardiers russes. Ceux-ci volaient en direction de l'espace aérien néerlandais. Il s'agissait de TU-95 "Bears" russes. Ils ont été interceptés à temps par les Danois.

Le 7 septembre, la Force aérienne belge a repris la mission Quick Reaction Alert (QRA) de ses homologues néerlandais. Depuis le 1er janvier 2017, les espaces aériens belge, luxembourgeois et néerlandais sont surveillés conjointement. À cette fin, deux F-16 sont prêts à décoller vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept pour assurer la sécurité aérienne et prévenir les intrusions indésirables dans l'espace aérien.

SAR - meet in Duitsland

In het weekend van 19 augustus vond de tweejaarlijkse Galileo SAR Meet opnieuw plaats, deze keer in Duitsland. Dit is een internationale Search- en rescue oefening en uitwisseling van ervaring met onder meer teams uit Tsjechië, Italië, Duitsland, Lithouwen, Portugal, Finland en België.

Op het programma stonden een symposium, enkele briefings en vervolgens de ‘flying challenge’, een wedstrijd tussen de verschillende landen bestaande uit een hoisting- en navigatieoefening. Zo moesten ze bijvoorbeeld proberen om bloemzakjes te droppen op de juiste locatie om hun precisie te tonen (België won deze proef). Om af te sluiten was er een fysieke beproeving: The Highland Games. Al bij al een leerrijke ervaring, en goede opfrissing van de internationale connecties!

SAR - meet en Allemagne

Le week-end du 19 août s'est déroulé, le Galileo SAR Meet bisannuel s'est déroulé en Allemagne. Cet exercice international de recherche et de sauvetage a réuni des équipes de différents pays, dont la République tchèque, l'Italie, l'Allemagne, la Lituanie, le Portugal, la Finlande et la Belgique. 


Le programme incluait un symposium, des briefings, ainsi que le "flying challenge", une compétition entre les pays participants. Cela comportait des exercices de hoisting et de navigation, où la Belgique s'est distinguée en remportant une épreuve avec des sacs de fleurs. Enfin, l'événement a été clos avec une épreuve physique : les Highland Games. En somme, cet événement a offert une expérience enrichissante et favorisé le resserrement des relations internationales.

DISPLAY TEAM: The Razzle Blades

DISPLAY TEAM: The Red Devils

DISPLAY TEAM:    F-16 Solo Display

DISPLAY TEAM: NH90 Caiman

Mission planner

De mission planner, onmisbaar bij de voorbereiding van een vlucht! Een navigatie plannen, het berekenen van brandstof en een target aanduiden zijn slechts enkele van de dingen waar ze dagdagelijks mee te maken krijgen. Ze staan steeds in nauw contact met de piloten het andere ander Mission Support personeel!


Mission planner

Le mission planner joue un rôle crucial dans la préparation de chaque vol. Sa responsabilité consiste à planifier la navigation, à calculer la quantité de carburant nécessaire, et à définir les objectifs de la mission. Cette fonction est essentielle pour garantir le succès de chaque mission aérienne. En outre, le mission planner maintient une communication constante avec les pilotes et les autres membres du personnel de soutien à la mission. Cette coordination assure que toutes les parties impliquées comprennent clairement les détails de la mission et sont préparées à l'exécuter de manière efficace et sécurisée.

Air event

BELGIAN AIR FORCE DAYS

Kleine-Brogel Air Base, Peer

08/09/2023 - 10/09/2023

Air event

AIRRIDESDAY A400M - NH90 - A109

To thank all readers of this Airmail, we have foreseen 02 spots on A400M & 02 spots on NH90 during our Airridesday, the 27th of September 2023. You can subscribe for free to have a chance of winning. More information can be found via the link as well. Subscription deadline is the 12th of September.

Melsbroek & Beauvechain Air Base

27/09/2023

Ground event

TECHNOFEST

Navy base Zeebrugge, Graaf Jansdijk 1, 8380 Brugge.

30/09/2023 - 01/10/2023

Protocol event

WINGS PARADE

Beauvechain Air Base, Rue de la Grande Lecke, 1320 Beauvechain

04/10/2023

Protocol event

EREPERK/PELOUSE D'HONNEUR (AM)

Begraafplaats van Brussel, Kerkhof van Brussellaan 159, 1140 Evere

14/10/2023

Protocol event

REMEMBRANCE DAY (PM)

Cinquantenaire, Brussels

14/10/2023

Protocol event

AIR FORCE GALA BALL

Melsbroek Air Base, Haachtsesteenweg 138, 1820 Melsbroek

20/10/2023

Protocol event

PLECHTIGE MIS/MESSE SOLENNELLE

Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk, Koningsplein, Brussels

05/11/2023
Belgian Air Force

Eversestraat 1, Evere
Belgium

You received this email because you participated in one of our events

UNSUBSCRIBE

Sent by MailerLite