DÁ SA ZLEPŠIŤ ZRAK PRIRODZENE?

V oku máme dúhovkové svaly, ktoré reagujú na svetlo. Tvar šošovky, a teda zaostrovanie na rôzne vzdialenosti, zase ovládajú ciliárne svaly. Pohyby očnej gule zabezpečuje 6 okohybných svalov. A vôbec, celé naše videnie riadi mozog. Rovnako ako riadi pohyb a prácu svalov celého tela. Ak teda môžeme rehabilitovať ostatné svaly v tele, prečo nie tie očné?POCHOPENIE PROBLÉMU

  • Najskôr je dôležité spoznať problém. Vysvetlíme si, ako zrak funguje, čo vplýva na jeho fungovanie. Čo je to krátkozrakosť.
  • V ďalšom kroku sa pokúsime pozrieť na to, čo viedlo ku krátkozrakosti u vás.
  • Naučíte sa, ako sa otestovať v domácom prostredí a ako si viesť denník na zapisovanie pokrokov.

PRAKTICKÁ ČASŤ

  • V praktickej časti si vysvetlíme jednotlivé techniky a aktivity a naučíme sa, ako pozerať bez námahy.
  • Naučíte sa, ako a aké okuliare používať v konkrétnych situáciách resp. ako fungovať bez okuliarov.
  • Naučíte sa relaxačné techniky, techniky na trénovanie zaostrovania, na zlepšenie zrakovej ostrosti i na spoluprácu oboch očí.

VÝSLEDKY Z ONLINE KURZU

• Po absolvovaní tohto kurzu by ste mali byť schopný pozerať uvoľnene, bez námahy, tak ako je zrak uspôsobený

• Mali by ste vedieť, ako svoje oči uvoľniť i ako ich stimulovať, ako trénovať akomodáciu (zaostrovanie na rôzne vzdialenosti), ako využiť kontrast a pohyb na zlepšenie zrakového vnímania.

• Mali by ste vedieť, ako pomôcť očiam v akútnych prípadoch, t. j. keď sú unavené, boľavé, svrbia, štípu, pália, slzia alebo naopak, keď sú suché.