Plano eksplikacija

Žalias fonas - neutrali zona; rusvas fonas - vyrų zona; melsvas fonas - moterų zona.
1 pagrindinis pastatas (meditacijos salė, valgomieji, virtuvė, tarnautojų kambariai, ofisas).
2 būsimas mokytojų namas. Bus įrenginėjamas kitam sezonui.
3-4 projektuojami nauji studentų nameliai kitam sezonui.
5-6 nauji sanitariniai blokai po 3 tualetus, 2 dušus, 3 kriaukles tiek vyrų, tiek moterų pusėje.
7 esama pirtis. Bus išardoma.
8 ūkinis pastatas.
9-16 esami studentų nameliai.
17 esamas vandens gręžinys.
18 esami nuotekų įrenginiai.
19 esama automobilių aikštelė - 14 vietų.
20 projektuojama automobilių aikštelė - 24 vietų.
21 laikinas namelis mokytojui.
22-23 nauji studentų nameliai.

Pagrindinio pastato planas 


2022-2023 finansų apžvalga

2022 metų veiklos rezultatų finansinės suvestinės

10 dienų kursai (4) + 3 dienų kursai (1) = viso 5 kursai
Kursus baigę studentai: 329
Vid. viename kurse dalyvavusių studentų skaičius: 66

Išlaidos kursų organizavimui (2022)

Išlaidos nuomai

47 566.88

Išlaidos maistui

10 810.65

Kitos išlaidos

1 582.10

VISO:

59 959.63

Gauta parama kursų organizavimui (2022)

Parama kursams

40 797.52

Parama (nedetalizuota paskirtis)

15 866.78

GPM procentai

3 670.20

VISO:

60 334.50

Išlaidos nekilnojamajam turtui (2022)

Dhamma Līḷhā įsigijimas

250 917.19

Dhamma Līḷhā priežiūra ir pritaikymas meditacijai

2 185.12

Žemės mokestis

3 670.20

VISO:

253 608.51

Gauta parama Dhamma Līḷhā įsigijimui (2022)

174 270.99

Nekilnojamojo turto metinis rezultatas

-79 337.52


Dhamma Līḷhā įsigijimo ir pritaikymo meditacijai
bei priežiūros išlaidos nuo įsigijimo (2022) iki šios dienos (2023)


Balansas

Dhamma Līḷhā įsigijimas

-250 917.19

Dhamma Līḷhā priežiūra ir pritaikymas meditacijai

-138 524.00

Gauta parama Dhamma Līḷhā įsigijimui

+174 270.99

Gauta parama 2023 m.

+3 752.00

VISO:

-211 418.20

Senų studentų suteiktos paskolos 5-10 metų atidavimo terminui su 0-5% palūkanomis

188 000.00

Banko likutis 2023.05.31

Banko sąskaita*

30 216.63

Banko kortelė

823.50

Centro sąskaita

9 300.00

* šioje sąskaitoje matosi ir paskolų pinigai.


Planuojamos išlaidos 2024 m. sezonui


Objektas

Du papildomi nameliai po 6 vietas

80 000.00

Sodybos namo pritaikymas mokytojų rezidencijai

10 000.00

VISO*:

90 000.00

* šiai sumai padengti bus imama nauja paskola.ENGLISH (short summary)


Financial balance:

In 2022 five courses were organised: 10 days (4) + 3 days (1)
For site rent in 2022 was spent 47 566.88 € 
Other expenses: 12 392.75 €
Dana for courses in total: 60 334.50 €

Dhamma Līḷhā purchase: -250 917.19 €
Dhamma Līḷhā adjustments: -138 524.00 €
Dana for Dhamma Līḷhā in total: +178 022.99 €
Balance: -211 418.20 €
Loans in total (0-5%, 5-10 years): 188 000.00 €

Today's (2023.05.31) account balance:
Bank account + card 31 040.13 €
Centre account 9 300 €