Projekta aktualitātes un 2. ziņu lapas īpašā tēma - Bioloģiskie atkritumi. View in browser 

2. izdevums

2023. gada augusts

Projekta ''No atkritumiem uz resursiem'' 2. ZIŅU LAPA

LIFE programmas integrētais projekts ''Atkritumi kā resursi Latvijā - Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju'' (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014).

Esiet sveicināti projekta ''No Atkritumiem uz Resursiem'' (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) 2. ziņu lapā. Šajā ziņu lapā iepazīstinām ar projekta līdzšinējām aktivitātēm. Detalizētāk informējam par aktuālo bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā un pārstrādē.

Projekta mērķis - ar mērķtiecīgiem pasākumiem samazināt atkritumu rašanos, nodrošinot resursu otrreizēju izmantošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

Līdzšinējās projekta aktualitātes un pētījumi:

Pētījums “Patērētāju elektrotehnikas lietošanas paradumu novērtējums”

Aptaujas rezultāti “Patērētāju tekstila izstrādājumu šķirošanas paradumu novērtējums”

Pētījums par tabakas izstrādājumu lietotāju paradumiem Latvijā

Seminārs skolotājiem par aprites ekonomikas principu iekļaušanu apmācības procesā

Pieredzes vizīte Somijā par aprites ekonomikas ieviešanu

Izveidots vides objekts ‘’Stila Aleja’’

Seminārs par ilgtspējīgu iepakojuma dizainu un pārstrādi

Kampaņa “Vislatvijas elektro talka”

Zilā karoga pacelšana Latvijas pludmalēs

Rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem

LIFE Waste To Resources IP Latvijas pludmalēs uzstāda informatīvos stendus

Pieredzes apmaiņas brauciens uz aprites ekonomikas centru “ReTuna” Zviedrijā

Padomi videi draudzīgai atpūtai pie jūras

Noritējis seminārs par ražošanas izejvielu otrreizējo izmantošanu

Izveidota industriālās simbiozes platforma uzņēmumiem ar mērķi veicināt resursu efektīvāku izmantošanu

Vairāk par projekta aktualitātēm lasiet šeit

Īpašā tēma – BIOLOĢISKIE ATKRITUMI


Pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta, bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

Bioloģisko atkritumu šķirošanas aktualitāte

Ministru kabineta noteikumi Nr. 712 ‘’Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi’’ paredz, ka līdz 2023. gada 31. decembrim pašvaldībām ir jānodrošina dalīta bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma. No 2027. gada 1. janvāra par pārstrādātiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem varēs uzskatīt tikai tādus, kuri ir tikuši dalīti jau to rašanās vietā.

Projektā īstenotās aktivitātes, kas saistītas ar bioloģisko atkritumu šķirošanu

Pilot EKO laukumu Valmierā un Rīgā konceptos iekļautas BNA šķirošanas vietas

Lai attīstītu un veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu Vidzemes reģionā nododot iegūto pieredzi citiem novadiem Latvijā,

CleanR un ZAAO ir izstrādājuši konceptus diviem Pilot EKO laukumiem. ZAAO laukuma izveide Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 nodrošinās vēl ērtāku laukumu lietošanu apmeklētājiem, paplašinot šķirošanas pieejamību, darba laiku, ērtāku un saprotamāku uzskaites un norēķināšanās sistēmu. Laukumā no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem varēs nodot Parku un dārzu atkritumus. CleanR PILOT laukuma konceptā Rīgā, Vietalvas ielā 5 tiks paplašināts uzņēmuma teritorijā jau esošais šķirošanas laukums un modernizēta sistēma. Laukumā paredzēti konteineri Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

Pirmie soļi pilotaktivitātē virtuves bioloģisko atkritumu šķirotā vākšana daudzdzīvokļu mājās

Pilotaktivitāte, ko Latvijas Atkritumu Saimniecības Asociācija veic vairākās daudzdzīvokļu mājās Rīgā, paredz veicināt virtuves bioloģisko atkritumu tālāku apsaimniekošanu un pārstrādi biogāzē, nodrošinot daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju virtuves atkritumu šķirotu savākšanu. Lai veicinātu iesaistīto iedzīvotāju atbalstu un izpratni par virtuves bioloģisko atkritumu šķirošanas nozīmi, tika veiktas divas tiešsaistes un klātienes tikšanās ar mājas  pārvaldes locekļiem, apsaimniekotājiem un māju iedzīvotājiem, atbildot uz aktuālajiem jautājumiem par aktivitātes tehnisko nodrošinājumu un ieguvumiem.

Sākotnēji pēc iepazīšanās pasākumiem pirmajos praktiskajos šķirošanas darbos iesaistījās 31 no 120 mājas dzīvokļiem, kuriem tika izdalīti atkritumu spainīši un pie dzīvokļu mājas izvietots virtuves bioloģisko atkritumu konteiners. Ir iegūti arī pirmie secinājumi. Savukārt jau nākošo aicinājumu rezultātā virtuves bioloģisko atkritumu šķirošanā ir iesaistīti 56 dzīvokļi un no kaimiņu mājas 31 dzīvoklis. Šķirošanā pēc mājas vecākā iniciatīvas iesaistījusies arī neliela divstāvu māja Robežu ielā. 


Pēc nepilniem 6 mēnešiem aktīvas darbības var secināt, ka iedzīvotāju iesaiste virtuves  atkritumu šķirošanā ir atkarīga tieši no māju apsaimniekotāju un mājas vecākā aktivitātes. Ļoti palīdz nelielu līgumu sagatavošana, kuros uzskaitīti nododamo atkritumu veidi, to izvešanas biežums un konterineru tilpums. Ir jāņem vērā, ka virtuves bioloģiskos atkritumus ir jāizved ne retāk kā 1 reizi nedēļā un radītais atkritumu daudzums no viena iedzīvotāja ir 1-2 l nedēļā.

Vienģimeņu privātmājas uzsāk bioloģisko atkritumu kompostēšanu

Aizvadītā gada decembrī dalību projektā šķiroto virtuves atkritumu vākšanas aktivitātē uzsāka 68 privātmāju mājsaimniecības Liepājā un 31 mājsaimniecība Preiļos, lietošanā saņemot speciālu kompostēšanas tvertni. Dalībnieku uzdevums ir nodalīt mājsaimniecībā radušos bioloģiskos atkritumus, tos kompostēt, kā arī iesaistīties informācijas sniegšanā par savā mājsaimniecībā kompostēto atkritumu daudzumu un to veidiem.

Šī gada jūnijā LIFE Waste tTo Resources IP veica pēc brīvprātības principa izvēlētu mājsaimniecību apmeklējumu, kura laikā iepazinās ar kompostēšanas konteineru novietošanas vietām, vizuāli novērtēja kompostēšanas gaitu, kā arī sniedza atbildes uz jautājumiem.

Novērots, ka savākto atkritumu daudzums mājsaimniecībās atšķiras, ņemot vērā cilvēku skaitu mājsaimniecībā, iepirkšanās un ēdiena gatavošanas paradumus. Ēdiena atlikumus var ievērojami samazināt, veicot pārdomātu iepirkšanos, taču ja ģimene pastāvīgi gatavo mājās, tajā skaitā uzturā daudz lieto dārzeņus, tad bioloģisko atkritumu daudzums palielinās.

Ar publikāciju ‘’The household bio-waste management: a case study of Latvia’’ par pilotaktivitātes demonstrējumu vietām, un līdz šim iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem projekta eksperte Dace Āriņa uzstājās konferencē ‘’10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management’’ kas 21.-24. jūnijā norisinājās Hanjā, Grieķijā.

Pieredzes apmaiņas brauciens BIO atkritumu pārstrādes praksē Spānijā un Francijā

2022. gadā no 28. novembra līdz 2. decembrim projekta eksperti Rūta Bendere, Dace Āriņa un Mārtiņš Kāns devās uz 3 bioatkritumu pārstrādes vietām: Bilbao lidostā un Pamplonas reģionā Spānijā, un Navarras licejā, Francijā. Pieredzes apmaiņas mērķis bija izzināt jaunas iespējas pārtikas atkritumu kompostēšanā un saprast projektam nepieciešamo iekārtu 

tehnoloģiskos parametrus. Ir gūti vairāki secinājumi par nepieciešamo iekārtu izmēriem. Secināts arī, ka pārstrādes iekārtām nepieciešams atrasties iekštelpās un pēc iespējas tuvāk atkritumu rašanās vietām.

13.04.2023 LBTU notikušajā seminārā ‘’Ilgtspējīgs iepakojums: No dizaina līdz pārstrādei’’ runā par veidiem kā mazināt pārtikas atkritumus

Pasaules Iepakojuma Organizācijas viceprezidente Nerida Keltona lekcijā ‘’How packaging can support a sustainable society’’ uzsver organizācijas 2022-2023. gada mērķi samazināt pārtikas atkritumu daudzumu izmantojot pārdomātus pārtikas iepakojumus.

Gatavošanās radīto pārtikas atkritumu mērījumiem 2024.gadā

Arī VARAM pievērš padziļinātu uzmanību pārtikas atkritumu apjomam: kā minēts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam, balstoties uz EK Deleģēto lēmumu (ES) 2019/1597 (2019. gada 3. maijs), kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK, 2024. gadā tiks veikti nākošie mērījumi par pārtikas atkritumu daudzumu (to veic ik pēc 4 gadiem) visos pārtikas piegādes ķēdes posmos. Šobrīd tiek veikti sagatavošanās darbi, gada otrajā pusē tiks izstrādāta metodika datu vākšanai un ziņojuma sagatavošanai par 2024. gadā iegūtajiem rezultātiem.

ZAĻAIS PADOMS

Ja esi jau sācis vai gatavojies sākt bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošanu, sev tuvākos šķirošanas konteinerus vari atrast vietnē “skiroviegli.lv”!

PIERAKSTIES ŠEIT, LAI SAŅEMTU JAUNUMUS PAR PROJEKTU

SEKO PROJEKTA AKTIVITĀTĒM

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. https://wastetoresources.varam.gov.lv

Projekts atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Ja turpmāk nevēlaties saņemt e-pastus par LIFE Waste To Resources IP projekta rezultātiem vai cita veida informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku, lūdzu, atsūtiet atbildi uz šo e-pastu un Jūsu e-pasts tiks dzēsts no kontaktu saraksta.

LIFE Integrētais projekts ''No atkritumiem uz resursiem''

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Jūs saņēmāt šo e-pastu, jo peikrītat saņemt informāciju par projektu

Vairs nevēlos saņemt informāciju

Sent by MailerLite